VRAAG 
- Melk vaarzen van 5 tot 8 maanden drachtig
   Met en zonder stamboek
   Van verschilende sanitaire status 
- melk koeien in productie, maximum derde kalf
- vlees stieren en pinken van 200 tot 600 kg

AANBOD
- nuchtere kalveren van 2 tot 6 weken oud (oorsprong Poland, Estland, Roumanie)
- zwartbond stieren van 3 tot 8 maanden oud.
- mest stieren R-U-E en dikbil.
- mest Witblauw koeien.
   We zijn oorspronkelijk van de belgische Ardennen en daar bevestigd. U hebt de kans om direct bij waalse handelaren mager koeien te kopen.