Runderzaad


De performantste Belgische Witblauwstieren worden voor verschillende
soorten reproductie geselecteerd.   
Onze eerste activiteit, de veehandel over heel Europa,
is een betrouwbare manier om de rendabiliteit van stierproducten
in verschillende klimatologische en economische omstandigheden in te schatten.
Gelijklopend daarmee stelt de wekelijkse handel in vetmestkalveren ons in staat
om de performantste Belgische Witblauwstieren in de industriële kruising te selecteren.
Deze stieren brengen kalveren van een gemiddeld geboortegewicht voort en
van een hoge financiële waarde op de leeftijd van vier weken.
    
Ze beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

  • uitstekende vruchtbaarheid
  • gemakkelijke kalving bij industriële kruising
  • levering per minimaal 1000 doses
  • competitieve prijzen