Najlepsze buhaje rasy BBB są dobierane do rozpłodu pod kątem hodowli
różnego typu. 

Główna działalność firmy, tj. handel bydłem w całej Europie,
pozwala nam określić w wiarygodny sposób jakość potomstwa buhajów
w różnym klimacie i odmiennych warunkach gospodarczych.

Jednocześnie dzięki handlowi nasieniem cieląt tucznych możemy
wybierać buhaje rasy BBB o najlepszych wynikach w krzyżowaniu przemysłowym.
Buhaje te dają cielęta o średniej wadze urodzeniowej,
które w wieku czterech tygodni uzyskują dużą wartość finansową.
    
Działalność firmy w tej dziedzinie opiera się na następujących zasadach:
  • wysoka płodność zwierząt
  • łatwość cielenia się w krzyżowaniu przemysłowym
  • dostawy w partiach po minimum 1000 dawek
  • konkurencyjne ceny